Project Description

سس مایونز ساشه واندرلند

معرفی محصول:

این محصول از سینه کامل مرغ (با جناغ و بی جناغ) تهیه می گردد.

وزن محصول:  ۱۸۰۰ گرم
چیدمان: هر بسته از این محصول مهیا پروتئین دارای ۴ عدد سینه می باشد که هر عدد سینه پاک شده ، وزنی حدود ۴۰۰ الی ۴۵۰ گرم دارد و فاقد پوست و خون مردگی می باشد.۲- فاقد پوست و خون مردگی۳- همراه با یک عدد پد جاذب رطوبت در کف بسته

شرایط نگهداری

به صورت تازه ۷۲ ساعت در دمای ۰ الی ۴ درجه سانتی گراد ، پس از انجماد ۹ ماه در دمای ۱۸- درجه سانتی گراد

فروش ویژه تنظیم بازار